श्री जगदंबा माता मंदिराच्या आजूबाजूचे पर्यटनस्थळे

  (टाहाकारी गावापासूनची अंतरे) 1. अगस्ती ऋषी महाराज मंदिर     -    २५कि.मी Agastya Rishi Ashram, Ahmadnagar | DestiMap | Destinations On Map

2. केळेश्वराचे तीर्थस्थान                 -    ०४कि.मी.

Screenshot 2022-07-05 131608

3. पट्टा किल्ला (विश्रामगड)          -    १५कि.मी.


४. टाकेद-सर्वतीर्थ                           -    २४कि.मी.


५. कळसूबाई शिखर                       -    ३४कि.मी.


६. भंडारदरा धरण                           -    ३७कि.मी.


७. त्र्यंबकेश्वर                               -   ६५ कि.मी

८. शिर्डी                                      -  ६५ कि.मी

9. रांधा धबधबा                                    - 43 कि.मी

10. Tava waterfall sawargaon                      - 6 कि.मी

Daily Schedule

  • Starting Up The Daily Routine 5.15 am
  • Kakadarati and Abhishek 5.30 am to 6.30 am
  • Holy Food (Nevaidya) 9.30 am
  • Dhuparti 6.30 pm
  • Haripath 7:30 pm to 9:00 pm
  • Shejarti 9.30 pm