श्री जगदंबा माता मंदिराच्या आजूबाजूचे पर्यटनस्थळे

   (टाहाकारी गावापासूनची अंतरे)

1. अगस्ती ऋषी महाराज मंदिर     -    २५कि.मी
2. केळेश्वराचे तीर्थस्थान                 -    ०४कि.मी.
3. पट्टा किल्ला (विश्रामगड)          -    १५कि.मी.
४. टाकेद-सर्वतीर्थ                           -    २४कि.मी.
५. कळसूबाई शिखर                       -    ३४कि.मी.
६. भंडारदरा धरण                           -    ३७कि.मी.
७. त्र्यंबकेश्वर                               -   ७५ कि.मी
८. शिर्डी                                      -  ६५ कि.मी

 

Daily Schedule

  • Starting Up The Daily Routine 5.15 am
  • Kakadarati and Abhishek 5.30 am to 6.30 am
  • Holy Food (Nevaidya) 9.30 am
  • Dhuparti 6.30 pm
  • Haripath 7:30 pm to 9:00 pm
  • Shejarti 9.30 pm